Öğretmenlerimiz

Profesyonel öğretmenlerimiz öğrenmeyi çok seviyor ve bu sevgiyi bu heyecanı çocuklara aktarıyor.

Sezercan

Öğretmenlerimiz

*Okulumuzda görev yapan bütün personel, düzenli  yaşantısı olan, örnek kişiliklere sahip, çocukları ve mesleğini seven, tecrübeli, güvenilir, sağlıklı,referans gösterebilen bireyler arasından seçilmekte, adaptasyon eğitiminden sonra işe başlamaktadır.
*Okulumuzda görev yapan öğretmenler üniversitelerin Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümü ve Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu, deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır.
*Okulumuzda okul öğretmenlerine yönelik sertifikalı hizmet içi eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.

 

ÖĞRETMENLERİMİZİN UZMANLIK ALANLARI:
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Oyun Terapisi/ Game Therapy
Montessori Eğitmen Eğitimi/Montessori Trainer’s Training
Disleksi Eğitmen Eğitimi/Dyslexia Trainer Training.

 

ÖĞRETMENLERİMİZİN KATILDIKLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR:
Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları
Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi (Sorunlar ve Öneriler)
Sosyal ve Duygusal Öğrenme
Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları
Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim
Çocuklarda Duygu ve Davranış Düzenleme

 

ÖĞRETMENLERİMİZİN KATILDIKLARI SEMİNERLER:
Okul Öncesinde Drama Uygulamaları
Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetişitirilir
Okul Öncesi Programını En Doğru Nasıl Uygularım
Okul Öncesinde Müzik ve Haraket Eğitimi
Çocuklar ve Velilerle İletişim Bilgileri
Çocukluk Çağının Sık Karşılaşılan Sorunları ve Çözüm Yolları

Öğretmenlerimiz

Esin Turan

English Teacher

Pelin Akköz

Okul Öncesi Çocuk Gelişim ve Montessori Eğitimi Uzmanı

Elif Demir Arslan

Okul Öncesi Çocuk Gelişim ve Montessori Eğitimi Uzmanı

Hatice Torun

Okul Öncesi Çocuk Gelişim ve Montessori Eğitimi Uzmanı

Gülşen Temiz

Okul Öncesi Çocuk Gelişim ve Eğitimi Uzmanı